منوی رستوران

سالاد و پیـش غذا APPETIZERS & SALAD

سالاد و پیـش غذا

کالاماری

Calamari

قیمت 160000 تومن

سوپ مــرغ و قارچ

Chicken & mushroom soup

قیمت 60000 تومن

سالاد سزار با فیــله سوخاری

Chicken Caesar salad

قیمت 100000 تومن

سالاد اسفناج و کینــوا با سس آلو جنگلی

Spinach & quinoa with jungle berry sauce

قیمت 90000 تومن

سوپ ذرت

Corn Soup

قیمت 50000 تومن

ســیب زمینی ساده

French fries

قیمت 55000 تومن

سیب زمینی با سس بلــونیز و چدار

French fries with Bolognese & cheddar sauce

قیمت 70000 تومن

قارچ سوخــاری

Fried mushroom

قیمت 60000 تومن

نان ســیری

Garlic bread

قیمت 80000 تومن

غذاهــای اصلی MAIN COURSE

غذاهــای اصلی

لازانیــا

Lasagna

قیمت 120000 تومن

لازانیا کــودک

Baby lasagne

قیمت 70000 تومن

چیزبرگر

Cheese burger with French fries

قیمت 155000 تومن

مینی چیزبرگـر

Baby cheese burger with French fries

قیمت 90000 تومن

ماهی قزل‌آلا سوخــاری با سس زعفران

Crispy trout fish with saffron sauce

قیمت 1450000 تومن

فیله سوخــاری با سیب‌زمینی

Crispy chicken with French fries

قیمت 120000 تومن

پنینی مرغ با ســس پستو

Chicken panini with pesto sauce

قیمت 100000 تومن

پنینی گوشــت با پنیر

Meat panini with cheese

قیمت 120000 تومن

فیله مـرغ گریل

Grilled chicken

قیمت 120000 تومن

میگو تمــپورا

Shrimp tempura

قیمت 160000 تومن

استیک

steak

قیمت 22000 تومن

پاســـتا PASTA

پاســـتا

پاستا آلــفردو

Pasta alfredo with chicken

قیمت 110000 تومن

پاســتا آلفردو کودک

Baby pasta alfredo with chicken

قیمت 90000 تومن

پاستا بلونیز

Baby pasta bolognese

قیمت 100000 تومن

پیـــتزا PIZZA

پیـــتزا

بیــف

(فیله گوساله مزه دارشده،قارچ،سس سیر،پنیر)

Beef

(marinated filet, mushroom, garlic sauce, cheese)

قیمت 160000 تومن

بیـکن

(بیکن،قارچ،پنیر)

Bacon

(bacon, mushroom, cheese)

قیمت 130000 تومن

ســبزیجات

Vegetables

قیمت 110000 تومن

نوشیدنی‌های گـــرم بر پایه اسپرسو ESPRESSO BASED COFFEE

نوشیدنی‌های گـــرم بر پایه اسپرسو

اسپرسو سینگل

Single espresso

قیمت 32000 تومن

اسپرســو دابل

Double espresso

قیمت 40000 تومن

کاپــوچینو

Cappuccino

قیمت 50000 تومن

لاتـه

Latte

قیمت 55000 تومن

کارامل ماکــیاتو

Caramel macchiato

قیمت 60000 تومن

آمریــکانو

Americano

قیمت 40000 تومن

موکــاچینو

Mocaccino

قیمت 60000 تومن

نوشیدنی‌های ســرد کافئین دار CAFFEINATED COLD DRINKS

نوشیدنی‌های ســرد کافئین دار

آیس لاته (فندق، کارامل، وانیل)

Ice Latte (hazelnut, caramel, vanilla)

قیمت 60000 تومن

آیس آمریـکانو

Ice Americano

قیمت 40000 تومن

آفوگاتــو

Affogato

قیمت 50000 تومن

کیدزلانژ اســپشیال کــافی KIDSLOUNGE SPECIAL COFFEE

کیدزلانژ اســپشیال کــافی

تروپیکال لاته

(عصاره قهوه، سیروپ میوه‌های استوایی دست‌ساز، شیر فوم گرفته شده)

Tropical Latte

(double espresso, tropical syrup, milk)

قیمت 60000 تومن

قهــوه‌های دمی BREWED COFFEE

قهــوه‌های دمی

فرنچ‌پرس به همــراه شیر

FrenchPress with milk

قیمت 45000 تومن

قهوه تُرک

Turkish coffee

قیمت 40000 تومن

قهــوه شیخ

Sheikh coffee

قیمت 30000 تومن

نوشیدنی‌های گـــرم و چای HOT BEVERAGE & HERBAL TEA

نوشیدنی‌های گـــرم و چای

چای ماسالا

Masala Tea

قیمت 64000 تومن

چای جانگل فروت

Jungel fruit tea

قیمت 85000 تومن

دمنوش سلامت

Healthy Herbal Tea

قیمت 70000 تومن

چای سیـاه کلاسیک

Classic tea

قیمت 25000 تومن

چای نعــنا شکلاتی

Chocolate mint tea

قیمت 35000 تومن

چای جانگــل فروت

Jungle fruits tea

قیمت 45000 تومن

ماســالا چای

Masala tea

قیمت 45000 تومن

هات چاکلت

Hot chocolate

قیمت 50000 تومن

تروپیکال هـات چاکلت

Tropical hot chocolate

قیمت 60000 تومن

وایت چاکـلت

White chocolate

قیمت 50000 تومن

دمنوش سلامت

Saffron & orange herbal

قیمت 50000 تومن

دمنوش نشاط

Happiness Herbal Tea

قیمت 78000 تومن

کیک‌ها و دســـر‌ها CAKE & DESSERTS

کیک‌ها و دســـر‌ها

لاوا کیــک

Chocolate lava

قیمت 95000 تومن

دســر روز

Dessert of the day

قیمت 70000 تومن

ماکتیل‌ها و آبمیوه‌هـــای طبیعی MOCKTAILS & FRESH JUICES

ماکتیل‌ها و آبمیوه‌هـــای طبیعی

موهیتو

mojito

قیمت 65000 تومن

لایم لمون

lime lemon

قیمت 60000 تومن

کیدزکولا

Kids cola

قیمت 75000 تومن

بری موهیتو

Berries mojito

قیمت 70000 تومن

فروزن

Frozen

قیمت 95000 تومن

آرپینا

arpina

قیمت 89000 تومن

آبمیوه ترکیبی

Mixed fruit juice

قیمت 65000 تومن

پری دریایی

Mermaid

قیمت 95000 تومن

یونیکورن

unicorn

قیمت 90000 تومن

بابل گام

booble gum

قیمت 85000 تومن

یِرشین کیدز

persian kids

قیمت 95000 تومن

بری موهیــتو

Berries mojito

قیمت 65000 تومن

آبمیوه فصل

Seasonal fruit juice

قیمت 70000 تومن

شیک‌هــا SHAKES

شیک‌هــا

بستینی قیفی

ice cream cone

قیمت 30000 تومن

بستنی

ice cream

قیمت 45000 تومن

اسموتی تروپیکال

Tropical smoothie

قیمت 100000 تومن

بیبی فیریک

Baby freak

قیمت 149000 تومن

نوتلا

بستنی وانیلی, نوتلا ,شیر

nutella

vanilla ice cream,nutella,milk

قیمت 110000 تومن

پونی

pony

قیمت 87000 تومن

بیبی پینات

baby peanut

قیمت 95000 تومن

کیت کت مارشمالو

(بستنی وانیل،انبه،لیموترش،شیر)

kit kat marshmeloo

(vanilla ice cream, mango, lemon, milk)

قیمت 100000 تومن

کارامل کِــراکِر

(بستنی وانیلی،چوب شور،کارامل،نمک،شیر)

Caramel Praline

(vanilla ice cream, salty cracker, caramel, salt, milk)

قیمت 60000 تومن

شیک نوتـلا

Nutella shake

قیمت 110000 تومن

صبحانه

صبحانه
اخطار حذف!
آیا میخواهید این گذینه را حذف نمایید؟